Międzywydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia
na kierunku Ochrona Środowiska


( kadencja 2016 - 2020 )
dr hab.   Maciej Górka prof. nadzw.   przewodniczący
prof. dr hab.   Aleksandra Samecka – Cymerman  
prof. dr hab.   Andrzej Solecki  
dr hab.   Tomasz Szymura  
prof. dr hab.   Dariusz Tarnawski  
dr   Jarosław Kania  
dr   Agnieszka Klink  
dr   Adam Malkiewicz  
dr   Magdalena Modelska  
dr   Krzysztof Parzóch  
dr   Katarzyna Rydzanicz  
dr   Ewa Szczęśniak  
dr inż.   Dagmara Tchorz-Trzeciakiewicz  
  Katarzyna Zybała   przedstawiciel studentów


Międzywydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia
na kierunku Ochrona Środowiska


( kadencja 2016 - 2020 )
dr hab.   Krzysztof Świerkosz prof. nadzw.   przewodniczący
dr hab.   Jakub Kierczak  
dr hab.   Dorota Kiewra  
dr   Anetta Drzeniecka-Osiadacz  
dr   Wojciech Drzewicki  
dr   Jerzy Piątkowski  
dr   Adriana Trojanowska-Olichwer  
mgr   -   przedstawiciel doktorantów
  Barbara Kusak   przedstawiciel studentów