dr hab. Maciej Górka

Dyrektor Studium
dr hab. Maciej Górka prof. nadzw. UWr

Dyżur: poniedziałek, w godzinach 10.00-11-00

dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska

Prodziekan ds. dydaktycznych Wydziału Nauk Biologicznych
dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska prof. nadzw. UWr

--- Sprawy dydaktyczne studentów studiów I stopnia ---
Dyżur w semestrze letnim: poniedziałek w godzinach 13.00-14.00

dr hab. Dariusz Ilnicki

Prodziekan ds. nauczania Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
dr hab. Dariusz Ilnicki

--- Sprawy dydaktyczne studentów studiów II stopnia ---
Dyżur ustalany indywidualnie