Skład Rady MSOŚ


( kadencja 2012 - 2016 )
dr hab.   Maciej Górka   Dyrektor MSOŚ; przewodniczący Rady Studium, Przewodniczący Międzywydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku Ochrona Środowiska, Opiekun specjalności Analityka Środowiskowa na studiach II stopnia;
dr hab.   Gabriela Bugla-Płoskońska   Prodziekan ds. dydaktycznych Wydziału Nauk Biologicznych;
dr hab.   Dariusz Ilnicki   Prodziekan ds. nauczania Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
prof. dr hab.   Dariusz Tarnawski   Opiekun specjalności Ocena Oddziaływania na Środowisko na studiach II stopnia
dr   Ewa Szczęśniak   Opiekun studiów I stopnia;
dr hab.   Krzysztof Świerkosz   Przewodniczący Międzywydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia na kierunku Ochrona Środowiska;