Rekrutacja

Studia II stopnia stacjonarne (2-letnie magisterskie)
Ochrona Środowiska

Struktura studiów:
studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
 
Kompetencje kandydata na studia II stopnia:
  • Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku ochrona środowiska musi posiadać kwalifikacje pierwszego stopnia potwierdzone dyplomem ukończenia studiów I stopnia z kierunków studiów z obszarów: nauk przyrodniczych, nauk technicznych, nauk ścisłych oraz nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, a także kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia tego kierunku studiów.
  • Podstawą sporządzenia listy rankingowej dla absolwentów kierunków studiów z wymienionych obszarów wiedzy jest ocena na dyplomie studiów I stopnia. Absolwenci kierunków studiów z innych obszarów wiedzy przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej z zagadnień opublikowanych na stronie internetowej: ZAGADNIENIA. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali od 2 do 5. Do pozytywnego zaliczenia rozmowy wymagane jest uzyskanie oceny dostatecznej.

Informacje dla studentów
INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW