Plany zajęć

!!! Prosimy o sprawdzanie aktualizacji planów !!!Aktualizacje


2020.02.19 - Plany zajęć na semestr letni 2019/2020
2020.02.24 - Aktualizacja planów zajęć I i II OŚ
2020.03.03 - Aktualizacja planów zajęć I OŚ

Legenda
ING - Instytut Nauk Geologicznych, ul. Cybulskiego 30, pl. Borna 9
IGiRR -Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, pl. Uniwersytecki 1 oraz ul. Kuźnicza 49, ul. Kosiby 6/8
IBE - Instytut Biologii Eksperymentalnej, ul. Kanonia 6/8
KBEE - Katedra Biologii Ewolucyjnej i Ekologii, ul. Sienkiewicza 21
IBŚ - Instytut Biologii Środowiskowej, ul. Przybyszewskiego 63/77, ul. Sienkiewicza 21
KEBOS -Katedra Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska, ul. Kanonia 6/8